Aktualności

Regularyzacja i estymacja macierzy kowariancji

13.03.2019 r.

13.03.2019 r.
godz. 17:30
sala A1.33 
Wydział Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu