I Sekretariat międzykatedralny na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedr: Ekonometrii, Ekonomii Matematycznej, Matematyki Stosowanej oraz Statystyki

Osoby do kontaktu:
mgr Agnieszka Motała
Stanowisko:
specjalista w zakresie prac związanych z administracją 
e-mail: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 39 35 

mgr Ewa Młynarczyk
Stanowisko: 
specjalista - koordynator sekretariatu międzykatedralnego
e-mail: ewa.mlynarczyk@ue.poznan.pl 
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 38 75 

mgr Natalia Lewandowska
Stanowisko: 
specjalista w zakresie prac związanych z administracją
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 39 32

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań