W dniu 1 grudnia zainaugurowana została 7. edycja Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka" organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Statystyczne i Urząd Statystyczny w Poznaniu.


Projekt edukacyjny objęty jest honorowym patronatem prof. dr. hab. Janusza Witkowskiego – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego oraz Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych do poszerzenia wiedzy z zakresu źródeł i metod pozyskiwania danych oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej, a także upowszechnianie wiedzy o działalności badawczo-naukowej oraz ofercie   edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Tegoroczna edycja rozpoczęła się opublikowaniem zadań konkursowych 1 grudnia br. na stronie internetowej http://stat.gov.pl/pts/konkurs/ i zakończy ogłoszeniem wyników najpóźniej do 10 kwietnia 2015 r.


Wyrażamy nadzieję, że nowe, wymagające inwencji twórczej zadania, zachęcą szerokie grono nauczycieli i uczniów do włączenia się w zmagania konkursowe.