Data Referent Tytuł wystąpienia 
 2014.04.16 mgr Łukasz Wawrowski
Estymacja zasięgu ubóstwa z wykorzystaniem modelu Faya-Herriota
 2014.04.09 mgr Tomasz Józefowski
 2014.04.02 dr Tomasz Klimanek Estymacja pośrednia aktywności ekonomicznej na wsi polskiej w perspektywie jej dezagraryzacji - ujęcie przestrzenne
 2014.03.28  mgr Maciej Beręsewicz  
 2014.03.05 mgr Kamil Wilak Niezgodności w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
 2014.01.29 dr Hanna Gruchociak Dobór zmiennych do modeli wielopoziomowych przy pomocy regresji krokowej
 2014.01.22 mgr Maciej Beręsewicz Estymacja charakterystyk wtórnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem internetowych źródeł danych
 2014.01.08 mgr Łukasz Wawrowski Statystyka małych obszarów w badaniu ubóstwa
 2013.12.11 dr Wojeciech Roszka Podejście kalibracyjne w statystycznej integracji danych
 2013.12.04 mgr Maciej Beręsewicz Reprezentatywność internetowych źródeł danych na rynku nieruchomości
 2013.11.27 mgr Magdalena Okupniak Estymacja odporna
 2013.11.20 mgr Kamil Wilak Estymacja stopy bezrobocia w przekroju województw względem płci i wieku
 2013.11.13 mgr Marzena Mielcarek Kohortowe ujęcie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy  
 2013.10.29 dr Kazimierz Kruszka
 Urząd Statystyczny w Poznaniu
Wybitni statystycy wielkopolski
 2013.10.24 prof. Li-Chun Zhang
 Statistics Norway
Wykład otwarty: Population size estimation based on multiple lists. Uncertainty analysis for categorical data fusion
Warsztaty z wykorzystaniem oprogramowania R: Assessing small-area statistics based on register data
 2013.10.23 dr Torbjørn Hægeland
 Statistics Norway
Wykład otwarty: Some remarks on the cooperation between Statistics Norway and the academic community
 2013.10.15 prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
 Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 
 prof. dr hab. Tadeusz Caliński
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich: prof. Jan Czekanowski


Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich: prof. Stefan Barbacki
 2013.10.09 mgr Magdalena Jakubowska
 
 mgr Marzena Mielcarek
Usługi turystyczne a rynek pracy w Polsce w ujęciu przestrzennym

Kohortowe ujęcie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy