Data Referent Tytuł wystąpienia 
 2015.03.25  mgr Maciej Beręsewicz
Measuring representativeness and bias of internet data sources
 2015.03.18  mgr Łukasz Wawrowski Przestrzenny model Faya-Herriota w estymacji ubóstwa
 2015.03.04  mgr Kamil Wilak Obciążenie w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności spowodowane panelem rotacyjnym
 2015.01.28  dr Marcin Szymkowiak Estymatory kalibracyjne wartości globalnej wykorzystujące podejście modelowe
 2015.01.21  dr Hanna Gruchociak Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego
 2015.01.14  dr Wojciech Roszka Statystyczna integracja danych
 2015.01.07  dr Tomasz Klimanek Estymacja pośrednia aktywności ekonomicznej we wsi polskiej w perspektywie jej dezagraryzacji - ujęcie przestrzenne
 2014.12.10  mgr Alina Szkop Zastosowanie rejestrów administracyjnych w oszacowaniach liczby osób niepełnosprawnych
 2014.12.03  mgr Magdalena Okupniak Metody odporne w statystyce małych obszarów
 2014.11.26  mgr Łukasz Wawrowski Estymacja wariancji efektów losowych i walidacja modelu Faya-Herriota na przykładzie szacowania stopy ubóstwa w powiatach Polski
 2014.11.19  mgr Kamil Wilak Estymacja trendu w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
 2014.11.12  mgr Tomasz Józefowski Specjalne strefy ekonomiczne jako obszar zastosowań estymacji pośredniej
 2014.11.05 mgr Maciej Beręsewicz Wykorzystanie internetowych źródeł danych w świetle teorii estymacji na przykładzie wtórnego rynku nieruchomości w Polsce