Imię i nazwisko autora: Krzysztof Piasecki (red.) M. Anholcer, K. Echaust, A.Gołębiewska, M. Just, A. Piasecki, K. Piasecki, Z. Świtalski
Opis książki: Od momentu ukazania się pierwszego wydania podręcznika "Matematyka wspomagająca zarządzanie" zmieniał się też w wielu aspektach otaczający nas świat. Dzięki rozwojowi informatyki - a w tym szczególnie elektronicznej techniki obliczeniowej - radykalnemu powiększeniu uległy możliwości zastosowań matematyki. Zostaliśmy między innymi uwolnieni od konieczności przeprowadzania skomplikowanych przekształceń wyrażeń matematycznych. Złożoność obliczeniowa też nie stoi już na przeszkodzie w rozwiązywaniu problemu matematycznego. Zebrane tutaj doświadczenia wskazują na duże korzyści płynące z informatycznego wsparcia dla rozwiązywania problemów matematycznych. Z drugiej strony te same doświadczenia wskazują na to, że posługiwanie się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań matematycznych nie zwalnia nikogo z konieczności dobrej znajomości matematyki.Kierując się całym powyższym wywodem, jestem głęboko przekonany, że oddaję do rąk P.T. Czytelników aktualny i potrzebny zbiór zadań.Krzysztof Piasecki
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Poznań
Katedra: KBO