Imię i nazwisko autora: Marcin Anholcer, Helena Gaspars, Artur Owczarkowski, Wojciech Sikora
Opis książki: Skrypt zawiera podstawowe zagadnienia znajdujące się w programie nauczania przedmiotu badania operacyjne i ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Każdy podrozdział w skrypcie odpowiada jednemu zagadnieniu i składa się z trzech części: przykładów, zadań i odpowiedzi do tych zadań.Materiały dydaktyczne przeznaczone są dla studentów dziennych,wieczorowych i zaocznych. Dla tych ostatnich zakres materiału jest nieco węższy niż zawarty w skrypcie. Sam podręcznik powinien być szczególnie przydatny właśnie dla studentów zaocznych, którzy - ze względu na mniejszy wymiar godzinowy ćwiczeń i wykładów - więcej materiału muszą opanować i przyswoić we własnym zakresie.
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Poznań
Katedra: KBO