Imię i nazwisko autora: KIEDROWSKI R.
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Katedra:KEM