Imię i nazwisko autora: Marian Matłoka
Opis książki: Matematyka dla ekonomistów jest książką przewidzianą jako podręcznik do przedmiotu matematyka wykładanego dla studentów pierwszego roku na uczelniach ekonomicznych. Powstała na bazie kilkuletnich wykładów przedmiotów matematycznych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Poznań
Katedra:KMS