Imię i nazwisko autora: Matłoka Marian
Opis książki: Przygotowany zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku uczelni ekonomicznych. Stanowi uzupełnienie podręcznika „Matematyka dla ekonomistów" autorstwa Mariana Matłoki. Tytuły i zakres materiału rozdziałów od pierwszego do dziesiątego są takie same jak w podręczniku. Rozdział zerowy zatytułowany „Logika i zbiory" zawiera zadania umożliwiające powtórzenie i ujednolicenie wiadomości zdobytych w szkole średniej. Zbiór zawiera 1257 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, od bardzo łatwych po dość skomplikowane. Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone odpowiedzi do wszystkich przedstawionych w nim zadań.
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Katedra:KMS