Imię i nazwisko autora: Krzysztof Walczak
Opis książki: Techniki wirtualnej rzeczywistości umożliwiają budowanie nowej generacji interfejsów człowiek-komputer pozwalając użytkownikom zanurzyć się w symulowanych przez komputer interaktywnych, trójwymiarowych środowiskach. Jednym z największych wyzwań w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości jest efektywne tworzenie złożonych, trójwymiarowych, interaktywnych treści. W książce dokonano przeglądu standardów reprezentacji treści wirtualnej rzeczywistości, opisano obecny stan wiedzy w dziedzinie ich tworzenia oraz szczegółowo opisano nową metodę tworzenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości o nazwie Flex-VR. Dzięki tej metodzie nawet osoby bez przygotowania technicznego mogą stosunkowo łatwo i szybko tworzyć złożone, trójwymiarowe treści. W książce opisano również trzy praktyczne systemy zbudowane przy wykorzystaniu podejścia Flex-VR.
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Poznań
Katedra:KTI