Uwaga Studenci I roku
studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy

 

Uprzejmie informujemy, że studenci 1 roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy zobowiązani są do opracowania indywidualnej ścieżki studiów na 3 semestr, która realizowana będzie w roku akademickim 2019/2020. 


 

Przedmioty do wyboru: 


Wypełnioną i podpisaną indywidualną kartę studiów (w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć do Dziekanatu WIGE do 28 maja 2019 r.

 

WAŻNE! Uruchomione zostaną wyłącznie te przedmioty (po jednym z każdego bloku), które wybierze większa liczba osób. Osoby, które wybiorą przedmiot nieuruchomiony dołączą do przedmiotu przewidzianego do uruchomienia.

 

Indywidualna karta studiów do pobrania:

karta AIR_przedmioty_wyboru_2019_2020


Prodziekan Wydziału 

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP

 

Poznań, 20.05.2019 r.