Przedmioty do wyboru zatwierdzone do uruchomienia dla studentów II roku studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia

kierunek: Informatyka i ekonometria

 

Przedmioty do wyboru zatwierdzone do uruchomienia – lista

 

Jeżeli w Państwa ścieżce zostały wskazane przedmioty, których nie ma na liście, należy odpowiednio skorygować ścieżki studiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019 r. (sobota) w Dziekanacie WIGE.  

 

Osoby, które dotychczas nie złożyły w Dziekanacie ścieżek, zobowiązane są do dopełnienia tego obowiązku również w powyższym terminie.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszam na dyżur Dziekanatu.

 

Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP


Poznań, 24.05.2019 r.