Uwaga II rok

studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek: Informatyka i ekonometria

 

Uprzejmie informujemy, że studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunku Informatyka i ekonometria zobowiązani są do opracowania projektów indywidualnych ścieżek studiów na 5 i 6 semestr, które realizowane będą w roku akademickim 2018/2019. 


Odpowiednie druki „Indywidualnych kart studiów” dostępne są na stronie internetowej w ścieżkach do pobrania.


Podstawą do opracowania ścieżek są listy przedmiotów do wyboru z grupy A i C zamieszczone pod planami studiów dla poszczególnych specjalności w systemie e-sylabus. 


Studenci powinni dokonać wyboru w taki sposób, aby grupa wykładowa liczyła co najmniej 24 osoby (wykłady w języku polskim) lub 36 osób (wykłady w języku obcym).

 

Wypełnione i podpisane przez promotorów indywidualne karty studiów (po dwa egzemplarze dla każdego semestru drukowane jednostronnie) należy oddać w Dziekanacie WIGE do piątku, tj. 27.04.2018 r.

 

Zmiany w już zatwierdzonych ścieżkach studiów dopuszczalne będą jedynie w wyjątkowych przypadkach.

                                                                                       

Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej


dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP

 

System e-sylabus dostępny na stronach internetowych:
www.e-sylabus.ue.poznan.pl
 

 

Lista wykładów do wyboru

 

Ścieżki do pobrania:

Analityka gospodarcza

Elektroniczny biznes

Informatyka w gospodarce i administracji

Inżynieria finansowa

Poznań, 17.04.2018 r.