System Zapewnienia Jakości Kształcenia na WIGE

Akredytacja kierunku Informatyka i ekonometria