System Zapewnienia Jakości Kształcenia na WIGE

Programy kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria

Stacjonarne I stopień

Stacjonarne II stopień

Niestacjonarne zaoczne I stopień

Niestacjonarne zaoczne II stopień

Niestacjonarne wieczorowe I stopień

Niestacjonarne wieczorowe II stopień