Zaliczenie przedmiotu oraz semestru studiów przebiegają zgodnie z regulaminami studiów: dla studiów I i II stopnia -  Regulamin Studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, dla studiów III stopnia – Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a dla studiów podyplomowych - Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.