Spotkanie informacyjne z Władzami Wydziału

oraz koordynatorami wszystkich specjalności odbędzie się

 

12 marca 2019 roku (wtorek)

 godz. 8:00 w sali 301A

(przed wykładem z Matematyki II)

 

Przedstawienie wydziałowych zasad wyboru specjalności oraz

prezentacja specjalności:

Ø  Analityka gospodarcza

Ø  Elektroniczny biznes

Ø  Informatyka w gospodarce i administracji

Ø  Inżynieria finansowa.

 

Wyboru specjalności należy dokonać do dnia 27 marca 2019 r.

w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl

 

Po zgłoszeniu w Systemie swoich preferencji każdy student zobowiązany jest podpisać w Dziekanacie WIGE (pok. 141A)
w dniach od 2 do 10 kwietnia 2019 r. odpowiedni wydruk z ISWS.

 

Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP