Aktualności

Konferencja naukowa ''Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony rozwój''

29 czerwca 2015 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa „Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój" w której uczestniczyli prof. dr hab. Bogdan Sojkin oraz dr Tomasz Olejniczak.

29 czerwca 2015 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa „Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój" w której uczestniczyli prof. dr hab. Bogdan Sojkin oraz dr Tomasz Olejniczak.

W panelu „Innowacyjna konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy" gdzie główne wątki dyskusji dotyczyły postrzegania konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz związków między konsumpcją, innowacyjną gospodarką i zrównoważonym rozwojem aktywnie uczestniczył prof. B. Sojkin.