Aktualności

Konsument wobec nowych wyzwań

W dniu 4 czerwca 2014 roku dr Tomasz Olejniczak uczestniczył w konferencji naukowej międzynarodowej KONSUMENT WOBEC NOWYCH WYZWAŃ organizowanej Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
W dniu 4 czerwca 2014 roku dr Tomasz Olejniczak uczestniczył w konferencji naukowej międzynarodowej KONSUMENT WOBEC NOWYCH WYZWAŃ organizowanej Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Konferencja składała się z czterech sesji: Sesja I. Nowe podejście do konsumenta - prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison). Sesja II. Kompetencje współczesnego konsumenta - prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski. Sesja III. Konsument wobec nowych wyzwań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - dr Wilhelma Nikitina (Łotwa), prof. dr hab. Jurij Paczkowski (Ukraina). Sesja IV. Prawa konsumenta wobec nowych rozwiązań legislacyjnych - Piotr Stańczak Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.  W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich w kraju i z zagranicy