Aktualności

Specjalistyczny program wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design

W okresie czerwiec - październik 2014 dr inż. Katarzyna Sempruch-Krzemińska, adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu, uczestniczy w charakterze doradcy w
programie "Specjalistyczny program wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design", organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (POKL, Priorytet VII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer
wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Program i projekt współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w zakresie tematyki design i ekonomii.