Uczymy już od 34 578 dni
Aktualności

Wykłady ''Jak ubiegać się online i w tradycyjny sposób o staże / pracę w krajach niemieckojęzycznych''

W dniach 18 i 19 maja 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się wykłady w języku niemieckim pt. „Jak ubiegać się online i w tradycyjny sposób o staże / pracę w krajach niemieckojęzycznych”

„Wie bewerbe ich mich richtig online oder in traditioneller Form in deutschsprachigen Län-dern um ein Praktikum/Arbeitsplatz“.

Wykłady prowadził Ekspert z Niemiec - Pan Dominik Brezinski

Senior Project Manager eCommerce, Country Manager North and South America w CEWE Stiftung & Co. KGaA

Celem spotkań było przedstawienie Studentom praktycznych wskazówek na temat przygotowania dokumentów i udziału w procesach rekrutacyjnych na rynku międzyna-rodowym.

W dniach 18 i 19 maja 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się wykłady w języku niemieckim pt. „Jak ubiegać się online i w tradycyjny sposób o staże / pracę w krajach niemieckojęzycznych”


„Wie bewerbe ich mich richtig online oder in traditioneller Form in deutschsprachigen Län-dern um ein Praktikum/Arbeitsplatz“.


Wykłady prowadził Ekspert z Niemiec - Pan Dominik Brezinski

Senior Project Manager eCommerce, Country Manager North and South America w CEWE Stiftung & Co. KGaA


Celem spotkań było przedstawienie Studentom praktycznych wskazówek na temat przygotowania dokumentów i udziału w procesach rekrutacyjnych na rynku międzyna-rodowym.


Spotkanie odbyło się w dwóch częściach:

· 18 maja 2017 r. - podczas którego Studenci otrzymali informację i wskazówki do-tyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych i udziału w procesach rekrutacyj-nych

· 19 maja 2017 r. – odbyły się konsultacje indywidualne dla uczestników wykładu, podczas których Studenci mogli skonsultować z Ekspertem własne dokumenty aplika-cyjne

i uzyskać indywidualne wskazówki dotyczące ubiegania się o staże i praktyki w kra-jach niemieckojęzycznych.


Wykład zorganizowali: prof. dr hab. Horst Brezinski (Katedra Koniunktury Gospodarczej) i dr Sylwia Michalak (Katedra Marketingu Produktu) przy współpracy pani mgr Anny Malinowskiej - Kierownika Zespołu Lektorów Języka Niemieckiego.