Informacje dla studentów

Seminaria magisterskie i inżynierskie

Tematyka seminariów magisterskich i inżynierskich

Tematyka seminariów na rok akademicki 2019/2020

 

I. Studia stacjonarne

1) I stopnia 7-semestralne (inżynierskie) na kier. Towaroznawstwo

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

 

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Działania marketingowe w przedsiębiorstwie

2

Dr inż. Leszek Matuszak

1. Badanie zachowań konsumentów

2. Marketing sensoryczny

3

Dr Szymon Michalak

Konsument a innowacje produktowe i marketingowe

4

Dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem

5

Dr Tomasz Olejniczak

1. Zachowania konsumentów na rynku dóbr konsumpcyjnych

2. Akceptacja innowacji produktowych przez konsumentów

 

2) I stopnia 7-semestralne (inżynierskie) na kier. ZiIP

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

 

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

2

Dr inż. Leszek Matuszak

1. Znakowanie opakowań żywnościowych i przemysłowych

2. Innowacje produktowe indukowane przez konsumenta

3

Dr Szymon Michalak

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

4

Dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Strategia promocji produktów żywnościowych i przemysłowych

5

Dr Tomasz Olejniczak

1. Innowacje produktowe w przedsiębiorstwie

2. Innowacyjność w zachowaniach konsumentów

 

3) II stopnia 3-semestralne (poinżynierskie) na kier. Towaroznawstwo

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Determinanty zachowań nabywczych konsumentów

2

Prof. dr hab. Bogdan Sojkin

1. Zarządzanie produktem

2. Komercjalizacja produktu

3. Zarządzanie sportem

 

4) II stopnia 3-semestralne (poinżynierskie) na kier. ZiIP

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Konsument a innowacje produktowe

2

Prof. dr hab. Bogdan Sojkin

1 Innowacje w przedsiębiorstwie

2. Marketing w przedsiębiorstwie przemysłowym

 

5) II stopnia 4-semestralne (policencjackie) na kier. Towaroznawstwo

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Specjalność DiKP:

Design produktów i opakowań

Specjalność MPK:

Zachowania konsumentów na rynku kosmetyków

 

2

Prof. dr hab. Bogdan Sojkin

Specjalność DiKP:

1. Komercjalizacja produktu

2. Zarządzanie produktem

Specjalność MPK:

1. Marketing produktów kosmetycznych

2. Zarządzanie produktem kosmetycznym

 

 

 

 

II. studia niestacjonarne

 

1) I stopnia 6-semestralne (licencjackie) na kier. Towaroznawstwo

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr inż. Leszek Matuszak

Marketing sensoryczny i badanie preferencji konsumentów

2

Dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem

3

Dr Tomasz Olejniczak

Zachowania konsumentów indywidualnych

 

2) I stopnia 7-semestralne (inżynierskie) na kier. ZiIP

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr inż. Leszek Matuszak

Wpływ opakowania na decyzje nabywcze

2

Dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Strategia promocji produktów żywnościowych i przemysłowych

3

Dr Tomasz Olejniczak

Akceptacja innowacji produktowych przez konsumentów

 

3) II stopnia 3-semestralne (poinżynierskie) na kier. ZiIP

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Zarządzanie marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych

2

Prof. dr hab. Bogdan Sojkin

Zaradzanie portfelem produktów (produktem)

w przedsiębiorstwie

 

4) II stopnia 4-semestralne (policencjackie) na kier. Towaroznawstwo

Lp.

Wykładowca

Tematyka seminaryjna

1

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Zarządzanie produktem kosmetycznym

2

Prof. dr hab. Bogdan Sojkin

1. Marketing produktów kosmetycznych

2. Rozwój nowych produktów na rynku kosmetyków i usług kosmetycznych