Katedra Marketingu Produktu powstała jako zespół mający na celu istotne uzupełnienie i wsparcie nurtu ekonomicznego dla dynamicznie rozwijających się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu badań i kształcenia z zakresu towaroznawstwa. Jej pomysłodawcą, organizatorem i kierownikiem jest prof. dr hab. Bogdan Sojkin, który skupił wokół siebie starannie dobrany i sprawdzony zespół młodych, ambitnych naukowców o zróżnicowanych zainteresowaniach zogniskowanych na produkcie. 

Zakres badawczy Katedry obejmuje:
  • zarządzanie produktem,
  • zarządzanie marką,
  • badania zachowań konsumentów na rynku (percepcja, preferencje, zadowolenie),
  • badania rynkowe i marketingowe ze szczególnym uwzględnieniem produktu,
  • komunikację marketingową,
  • jakość produktu,
  • informacyjne podstawy decyzji rynkowych.
Katedra stara się rozwijać nie tylko dyscyplinę naukową, w ramach której funkcjonuje, ale także doskonalić model edukacji i formy dydaktyczne w przekazywaniu wiedzy studentom. Katedra ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą prowadząc badania marketingowe, przygotowując strategie i plany marketingowe oraz prowadząc różne rodzaje szkoleń i treningów menedżerskich. 

Systematycznie i planowo rozwijany jest dorobek naukowy Katedry publikowany w formie zeszytów naukowych, publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych.