Publikacje

Komercjalizacja produktów żywnościowych

praca zbiorowa
pod redakcją naukową
Bogdana Sojkina,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2012
W książce zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: pojęcie i elementy komercjalizacji produktów, uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych w przedsiębiorstwie, procesy komercjalizacji produktów żywnościowych w polskich przedsiębiorstwach, zachowania konsumenta wobec innowacji produktowych na rynku żywności, modelowanie procesu komercjalizacji produktów żywnościowych w Polsce.