Publikacje

Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw

Jadwiga Szymczak,
Magdalena Ankiel-Homa,
Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Poznań 2007
Punktem wyjścia rozważań ninijeszego opracowania była szczególna rola, jaką pełnią opakowania jednostkowe w komunikacji rynkowej. Na tle zarysowania procesowego i semiotycznego podejścia do komunikacji starano się scharakteryzować możliwie wszystkie znaki i kody znaków opakowań w aspekcie ich postrzegania, tworzenia wrażeń i wyobrażeń nabywców, a także w perspektywie ich wpływu na procesy zakupowe i wyobrażenia o jednostce czy marce.

Dalsze rozważania zostały poświęcone możliwościom wykorzystania opakowań w relacji do przyjętej przez firmę strategii rynkowej, w szczególności w strategiach instrumentalnych. Przemyślenia z tego zakresu zostały poparte licznymi przykładami.

Opracowanie zamyka proponowana procedura, dotycząca projektowania warstwy wizualnej opakowań jednostkowych.