Uczymy już od 34 752 dni
Publikacje

Produkt w fazie spadku i odnowienia

praca zbiorowa
pod redakcją naukową
Bogdana Sojkina,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2011
Trzeci zeszyt naukowy Katedry Marketingu Produktu, którego tematyka koncentruje się na rynkowym cyklu życia produktu, zamyka serię zeszytów poświęconych wszystkim fazom cyklu życia produktu.

Ostatnia faza - spadek, dla części produktów z portfela jest fazą zniknięcia z rynku, a dla innych może być szansą na przywrócenie rynkowego życia i nową propozycją złożoną konsumentowi.

Zeszyt składa się z ośmiu artykułów, które przybliżają wybrane aspekty fazy spadku oraz możliwości odnowienia produktu.