Publikacje

Produkt w fazie wzrostu i dojrzałości

praca zbiorowa
pod redakcją naukową
Bogdana Sojkina,
Zeszyt Naukowy AE
Poznań 87/2007
Drugi zeszyt naukowy Katedry Marketingu Produktu stanowi kontynuację problemów związanych z rynkowym cyklem życia produktu. Prezentowane artykuły koncentrują się na zjawiskach, procesach oraz wykorzystaniu narzędzi marketingowych w fazach wzrostu i dojrzewania produktu na rynku konsumpcyjnym i przemysłowym.