Publikacje

Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej

praca zbiorowa
pod redakcją naukową
Bogdana Sojkina
i Zygmunta Waśkowskiego,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2011
Zeszyt zawiera 32 artykuły autorów z ośrodków naukowych z całego kraju, które przybliżają wybrane zagadnienia, zjawiska i procesy występujące w obszarze zarządzania sportem.

Całość została podzielona na dwie części: w pierwszej znalazły się artykuły prezentujące zagadnienia o charakterze ogólnym i przekrojowym, druga część przedstawia szczegółowe zjawiska i aspekty zarządzania działalnością sportową.

Publikacja stać się może użytecznym narzędziem w rękach praktyków - menedżerów sportu oraz inspiracją do dalszych badań w tym obszarze.