Publikacje

Zarządzanie produktem

praca zbiorowa 
pod redakcją
Bogdana Sojkina,
PWE
Warszawa 2003
Książka, w której zaprezentowano interdyscyplinarne ujęcie zagadnień dotyczących produktu, składa się z czterech części: część I - miejsce, rola i zakres przedmiotowy produktu w marketingu; część II - zarządzanie nowymi produktami; część III - zarządzanie w pozostałych fazach cyklu życia produktu; w części IV - studia przypadków.