Publikacje

Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki

pod redakcją 
Jacka Kalla i Bogdana Sojkina,
Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Poznań 2004
W dobie globalizacji zapewnienie skutecznego i efektywnego zarządzania produktem, a w szczególności portfelem produktów, to podstawa sukcesu rynkowego podmiotu, mierzonego satysfakcją konsumenta i wynikiem finansowym. Książka ta stanowi przyczynek w dyskusji nad tym, jak być skutecznym i efektywnym.