OPIS SPECJALNOŚCI

Gospodarka w dobie globalizacji, rewolucji informacyjnej i wszechobecnej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne, rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu oraz budowanie wizerunku marki produktu. Dla przedsiębiorstwa kształtowanie wartości produktu jako wartości oferowanej klientowi i zaspakajającej jego potrzeby staje się podstawowym wyzwaniem rynkowym. Pojawia się zatem konieczność kształcenia nowego typu menedżera, który będzie potrafił zarządzać produktem; czyli wprowadzić go na rynek, sprzedawać przez różne kanały dystrybucji i kreować jego wizerunek. W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).TEMATYCZNE OBSZARY KSZTAŁCENIA (Profil absolwenta)

Celem procesu kształcenia na specjalności jest przekazanie wiedzy oraz wprowadzenia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania produktem. Program specjalności łączy interdyscyplinarne podejście do zagadnień tworzenia i zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim kształtowania cech, własności i właściwości każdego produktu w portfelu podmiotu gospodarczego z punktu widzenia potrzeb rynku. Program kształcenia koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Duży nacisk położony jest także na umiejętność praktycznej realizacji podstawowych działań marketingowych związanych z zarządzaniem produktem i marką w poszczególnych fazach pełnego cyklu życia.

Program studiów opiera się blokach tematycznych:

 • Marketing – wybrane przedmioty: podstawy marketingu, badania rynku, zachowanie uczestników rynku,
 • Instrumenty marketingu i ich wykorzystanie w zarządzaniu produktem – wybrane przedmioty: marketing przemysłowy, zarządzanie cenami i dystrybucją, komunikacja marketingowa, marketing usług.
 • Zarządzanie jakością
 • Badania  i ocena jakości produktów żywnościowych i przemysłowych

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • przygotowanie strategii produktu,
 • prowadzenia badań marketingowych i rynkowych,
 • przygotowania planu marketingowego,
 • analizy zachowań uczestników rynku,
 • komunikacji marketingowej,
 • oceny jakości produktów żywnościowych i przemysłowych
 • zarządzania jakością.

  

POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI MENEDŻER PRODUKTÓW:

 

 • Działy/komórki marketingu, sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych, żywnościowych i usługowych
 • Działy/komórki badawcze, rozwoju produktu, komercjalizacji produktu…
 • Działy/komórki kontroli jakości wyrobów
 • Ośrodki badawczo – rozwojowe, centra rozwoju technologii, parki technologiczne