Uczymy już od 35 001 dni
Monografie

Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierające wzbogaconą skrobię

Hanna Śmigielska,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2016
Autorka w sposób obszerny i wnikliwy przedstawia definicję żywności funkcjonalnej, jej genezę, rodzaje, procedury prawne związane z wprowadzeniem jej na rynek żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, a także aktualne dane dotyczące struktury rynku żywności funkcjonalnej w Polsce i na świecie [...]. W kolejnych rozdziałach opisuje rolę wybranych składników mineralnych (Fe, Zn, Cu) i kwasu foliowego w organizmie człowieka, znaczenie biodostępności tych składników z żywności, problem niedoborów mikroelementów i witamin na świecie oraz strategie zapobiegania tym niedoborom na poziomie populacji [...]. Następnie przedstawia rodzaje skrobi modyfikowanej jako potencjalnego nośnika substancji bioaktywnych i jej zastosowania w produkcji innowacyjnych produktów spożywczych.

Książka stanowi oryginalne, kompleksowe i nowatorskie ujęcie problematyki żywności wzbogaconej jako jednej z grup żywności funkcjonalnej. Praca posiada niewątpliwie walory poznawcze i aplikacyjne.


Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Krejpcio