Uczymy już od 35 001 dni
Monografie

Zarządzanie jakością w produkcji żywności

Romuald I. Zalewski,
Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Poznań 2008
Książka opisuje zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w produkcji żywności w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Autor wskazuje narzędzia, które są pomocne w zarządzaniu jakością, w tym szczególną wagę przywiązuje do metod statystycznych. Podaje również, korzystając z najnowszej literatury światowej, przykłady zastosowania tych metod oraz przekonuje o konieczności likwidacji barier, które utrudniają przemieszczanie produktów w ramach Unii Europejskiej.