Seminaria prowadzone przez Panią Profesor Danielę Gwiazdowską odbywają się w pok. 2B według planu ustalanego na bieżąco.