Uczymy już od 35 001 dni
Monografie

Akredytacja. Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej

Alicja Maleszka,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2010
Monografia ma na celu przede wszystkim pokazanie ciągłego budowania i tworzenia zasad funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego w zakresie swobodnego przepływu towarów. Autorka prezentuje na szerszym tle certyfikacyjne i akredytacyjne wymagania jako swego rodzaju uregulowania urzędowe. W pracy zawarte są odniesienia do badań jakości artykułów spożywczych oraz jednostek oceniających zgodność kompetencji laboratoriów badawczych.

Książka w księgarni UEP