Monografie

Bioczujniki do wykrywania GMO

Marta Ligaj,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2010
Celem monografii było opracowanie elektrochemicznego czujnika DNA (biosensory), który mógłby mieć zastosowanie do wykrywania genetycznych modyfikacji w żywności. Żeby można było dokonać opracowania projektów biosensorów elektrochemicznych, potrzeba było interdyscyplinarnej wiedzy, którą posiada Autorka tej publikacji. Książka porusza zagadnienia z tematyki towaroznawczej, biochemicznej, biotechnologicznej oraz elektrochemicznej, a konstrukcja samego czujnika to przykład zaawansowanej nanotechnologii.

Książka w księgarni UEP