Uczymy już od 34 999 dni
Monografie

Kierunki rozwoju innowacji nanotechnologicznych i ich znaczenie gospodarcze

Alfred Błaszczyk,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2014
Celem podjętych badań literaturowych i eksperymentalnych jest próba zidentyfikowania możliwości rozwoju najistotniejszych obszarów nanotechnologii oraz propozycji rozwiązań nanotechnologicznych w wybranych obszarach, jak również ocena ich wpływu na rozwój gospodarki. Ze względu na obszar badań empirycznych dokonano szczegółowej weryfikacji elektroniki molekularnej oraz ogniw fotowoltaicznych. Do osiągnięcia celu głównego przeprowadzono badania literaturowe oraz empiryczne skoncentrowane na takich obszarach nanotechnologii, które warunkują największy rozwój gospodarki.

Książka w księgarni UEP