Uczymy już od 35 001 dni
Monografie

Podstawy biochemii dla towaroznawców

Książka pod redakcją naukową Mariana Filipiaka,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2009

Celem podręcznika jest zapoznanie z podstawami biochemii oraz z wykrywaniem i analizą ilościową obecnych w produktach spożywczych substancji biologicznej.


Autorzy skoncentrowali się na tych elementach biochemii, które są istotne dla studentów towaroznawstwa. Dlatego układ i treść książki różni się od innych podręczników biochemii dostępnych na rynku.

W kilku rozdziałach opisano strukturę i właściwości aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów i kwasów nukleinowych. Ważnym elementem każdego z tych rozdziałów jest część eksperymentalna poświęcona metodom wykrywania omawianych związków.


Książka w księgarni UEP