Uczymy już od 35 001 dni
Monografie

Smak w analizie sensorycznej

Agnieszka Skolik,
Wydawnictwo UEP,
Poznań 2011

Głównym celem tej książki jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi pojęciami dotyczącymi powstawania wrażenia smakowego, jak i ogólnymi zasadami przeprowadzenia analizy sensorycznej, które to są niezbędne do podjęcia i realizowania zajęć praktycznych z zakresu analizy sensorycznej i oceny jakości towarów spożywczych.


Wiadomości praktyczne ściśle powiązane zostały z niezbędnymi podstawami teoretycznymi, dlatego też w części pierwszej zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące anatomii zmysłu smaku człowieka i jego roli w ocenie żywności.


Druga część monografii jest poświęcona analizie sensorycznej. Są tam przedstawione ogólne wytyczne dotyczące poprawności wykonywania ocen oraz omówione wybrane metody analizy sensorycznej używane w bezpośredniej ocenie towarów za pomocą zmysłu smaku.


Trzecia część zawiera informacje uzupełniające, takie jak: wykaz podstawowych pojęć i norm wraz ze słownikiem oraz zestawienie najczęściej spotykanych arkuszy kontrolnych stosowanych w analizie sensorycznej.


Książka ta powstała z myślą o studentach nauk przyrodniczych, a w szczególności towaroznawstwa i technologii żywności, uczestniczących w wykładach i ćwiczeniach z zakresu analizy sensorycznej i kontroli jakości towarów spożywczych. Może ona również być przydatna dla młodych pracowników nauki.


Książka w księgarni UEP