Pracownicy

dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. nadzw. UEP

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2014

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2011

 

 

 

2010

 

 

 

 

1996-2000

 

 

 

 

1991-1996

Habilitacja - nauki ekonomiczne, dziedzina towaroznawstwo

Kierunki rozwoju innowacji nanotechnologicznych i ich znaczenie gospodarcze” Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szkolenie: Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych.

Szkolenia: w ramach projektu B+R dla Wielkopolski organizowane przez Wielkopolski Związek Pracodawców i Instytut Zachodni w Poznaniu.

Szkolenia: Menadżer projektów badawczych organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Doktor chemii

Studia doktoranckie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii. Specjalność chemia organiczna, spektrometria masowa.

Magister chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 

 

Doświadczenie zawodowe

2009 do chwili obecnej 

 

 

 

 

 

 

2008-2009

 

 

 

 

 

2001-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2001

 

 

 

 

 

 

1.07-31.08.2010

 

 

 

 

 

 

1.08-30.09.2012

 

 

 

 

 

 

1.08-30.09.2013

 

 

 

 

 

 

1.04-30.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

1.07-30.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

1.10-31.12.2015

 

Adiunkt

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zakres badawczy: fotowoltaika nowej generacji (DSSC), chemia analityczna w materiałach naturalnych.

Asystent

Katedra Chemii Produktów Naturalnych, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zakres badawczy: fotowoltaika

Post Doc

Instytut Nanotechnologii, Centrum Naukowe w Karlsruhe (Niemcy), grupa: Jean Marie Lehna (laureat nagrody Nobla w 1987 r. z dziedziny chemii) oraz Marcela Mayora. Zakres badawczy: synteza chemiczna nowych elementów elektroniki molekularnej, nanotechnologia.

Asystent

Katedra Chemii Produktów Naturalnych, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zakres badawczy: pestycydy w materiałach roślinnych

Stypendysta

Helmholtz Gemeinschaft, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology. Zakres badawczy: synteza chemiczna, nowe materiały funkcjonalne.

Stypendysta

Helmholtz Gemeinschaft, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotelchnologii. Zakres badawczy: synteza chemiczna, elektronika molekularna

Stypendysta

Helmholtz Gemeinschaft, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotechnologii. Zakres badawczy: synteza chemiczna w odzysku metali szlachetnych z odpadów.

Stypendysta

Helmholtz Gemeinschaft, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotechnologii. Zakres badawczy: synteza chemiczna w celu modyfikacji grafenu w ramach współpracy z prof. H. Weberem (Friedrich Alexander University in Erlangen).

Stypendysta

Helmholtz Gemeinschaft, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotechnologii. Zakres badawczy: synteza chemiczna dla SURMOF (surface-anchored metal organic frameworks w ramach współpracy z prof. Ch. Woll (Institute of Functional Interfaces KIT).

Stypendysta

DAAD, Niemcy, Karlsruhe Institute of Technology, Instytut Nanotechnologii. Zakres badawczy: ogniwa barwnikowe w fotowoltaice w ramach współpracy w Politechniką Śląską.

 

 

Prowadzone zajęcia

Elementy fizyki i metrologii – wykład, ZiP

Elementy fizyki i metrologii – ćwiczenia lab., ZiP

Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie – wykład, Towaroznawstwo

Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie – ćwiczenia lab., Towaroznawstwo

Natural Science – wykład, Product & Process Management,

Natural Science – ćwiczenia lab., Product & Process Management,

 

 

Obszar badań naukowych

Zainteresowania badawcze obejmują m.in. odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Prowadzone badania dotyczą analizy finansowej oraz projektowania i przygotowania barwników stosowanych do budowy ogniw Gratzela.

Zainteresowania badawcze obejmują również identyfikację nowych struktur chemicznych w produktach naturalnych z zastosowaniem różnych technik spektralnych.

 

Najważniejsze publikacje

1.         Mikołajczyk-Bator, K., Błaszczyk, A., Czyżniejewski, M., Kachlicki, P., 2016, Identification of saponins from sugar beet (Beta vulgaris) by low and high-resolution HPLC–MS/MS, Journal of Chromatography B, 1029-1030, s. 36-47.

2.         Mikołajczyk-Bator, K., Błaszczyk, A., Czyżniejewski, M., Kachlicki, P., 2016, Characterisation and identification of triterpene saponins in the roots of red beets (Beta vulgaris L.) using two HPLC–MS systems, Food Chemistry, 192, s. 979-990.

3.         Radzio, A., Błaszczyk, A., Jasiczak, J., 2013, Ecological and rapid control of relevant technological factors of rapeseed oil pressing process, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2(35), s. 98-105.

4.         Błaszczyk, A., Rura, K., Gwiazdowska, D., Jasiczak, J., 2011, Silver nanoparticles as the antimicrobial additive to emulsion paint, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 212, s. 23-28.

5.         Liu, B., Błaszczyk, A., Mayor, M., Wandlowski, T., 2011, Redox-switching in a Viologen-type adlayer: an electrochemical shell-isolated nanoparticle enhanced Raman Spectroscopy study on Au(111)-(1x1) single crystal electrodes, ACS Nano, 5, s. 5662-5672.

6.         Torres, D., Krupke, R., Marquardt, C., Mayor, M., Grunder, S., Błaszczyk, A., 2011, Synthesis and Optical Properties of Molecular Rods Comprising a Central Core-Substituted Naphthalenediimide Chromophore for Carbon Nanotube Junctions, European Journal of Organic Chemistry, 3, s. 478-496.

7.         Marquardt, C., Grunder, S., Błaszczyk, A., Dehm, S., Hennrich, F., Lohneysen, H., Mayor, M., Krupke, R., 2010, Electroluminescence from a single nanotube-molecule-nanotube junction, Nature Nanotechnology, 12, s. 863-867.

8.         Barczewski, M., Walheim, S., Heiler, T., Błaszczyk, A., Mayor, M., Schimmel, T., 2010, High Aspect Ratio Constructive Nanolithography with a Photo-Dimerizable Molecule, Langmuir, 5, s. 3623-3628.

9.         Elbing, M., Błaszczyk, A., Zharnikov, M., Shaporenko, A., Samori, P., Pace, G., Rampi, M., Grave, C., Ferri, V., Mayor, M., von Hänisch, C., 2008, Single component self-assembled monolayers of aromatic azobiphenyl: influence of the packing tightness on the SAM structure and light-induced molecular movements, Advanced Functional Materials, 18, s. 1-13.

10.       Błaszczyk, A., Fischer, M., von Hänisch, C., Mayor, M., 2007, The Synthesis Molecular rods with a transversal push-pull system, European Journal of Organic Chemistry, 16, s. 2630-2642.        

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

Członek Rady Wydziału Towaroznawstwa

Członek Senackiej Komisji ds. Badań i Nauki

Przewodniczący wydziałowej komisji ds. pozyskiwania funduszy


bud. A, room 030 A 
tel. 61 856 90 43
Konsultacje
poniedziałek                09:30- 10:30 p.030 A
piątek                          09:30- 10:30 p.030 A

e-mail: alfred.blaszczyk@ue.poznan.pl