Pracownicy

dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. nadzw.UEP

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa

Wykształcenie

2014 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2003 - doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,

1998 - mgr inż. biotechnologii, specjalność – biotechnologia w ochronie środowiska, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,

 

Doświadczenie zawodowe

od 01.10.2018 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

01.11.2014 – 30.09.2018 - adiunkt, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

01.08.2013 – 31.10.2014 – starszy wykładowca, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

01.03.2004 – 31.07.2013 - adiunkt, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

01.03.2003  – 28.02.2004 - asystent, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;

1998 – 2003 -  Dzienne Studium Doktoranckie na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu;

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia (wykł. i lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologia (wykł. i lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologiczna Jakość Kosmetyków (wykł. I lab.), Towaroznawstwo, studia drugiego stopnia

Metody Kontroli Zagrożeń Mikrobiologicznych w Przemyśle (wykł. I lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok III, studia pierwszego stopnia

Biotechnologia (wykł.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok IV, studia pierwszego stopnia

Podstawy biotechnologii żywności (wykł.), Towaroznawstwo, rok IV, studia pierwszego stopnia

Wybrane problemy biotechnologii (wykł.), Towaroznawstwo, rok IV, studia pierwszego stopnia

 

Obszar badań naukowych

Wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej i propionowej; probiotyki i produkty probiotyczne – projektowanie, ocena jakości, projektowanie dodatków paszowych; mikrobiologiczna konserwacja żywności i pasz; biologiczna ochrona roślin; dekontaminacja mikotoksyn fuzaryjnych z żywności i pasz z wykorzystaniem mikroorganizmów i olejków eterycznych; wpływ substancji bioaktywnych na wzrost i hamowanie mikroorganizmów; przeciwdrobnoustrojowe właściwości surfaktantów oraz olejów eterycznych; izolacja i charakterystyka substancji biologicznych pochodzenia bakteryjnego; wykorzystanie nanocząsteczek w produktach kosmetycznych i środkach dezynfekujących w celu ograniczenia wzrostu bakterii i tworzenia biofilmu.

 

Najważniejsze publikacje

Publikacja w czasopiśmie

Niemczak, M., Kaczmarek, D., Klejdysz, T., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Pernak, J., 2018, Ionic liquids derived from vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management , ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Szutowska, J., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2018, Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku / Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 58 (4). 

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2018, Antibiofilm activity of commercial water solutions containing copper, silver and gold nanoparticles, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (56), s. 109-117. 

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11.

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Staszak, K., Chen, Y., Shen, T., 2016, Surface and Antimicrobial Activity of Sulfobetaines, Journal of Surfactants and Detergents, 19 (4), s. 813-822

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., 2014, Electrochemical DNA biosensor for the detection of pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta, 128, s. 67–74

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Michocka, K., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., 2014, Antibacterial activity of selected surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2 (39), s. 142-149.

Foltynowicz, Z., Gwiazdowska, D., Rodewald, D., Nowaczyk, A., Filipiak, M., 2013, Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 5(101), s. 91-96.

Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Ligaj, M., Filipiak, M., 2010, Electrochemical detection of foodborne pathogen Aeromonas hydrophila by DNA hybridization biosensor, Biosensors & Bioelectronics, 26, s. 1618 -1623

Gwiazdowska, D., Czaczyk, K., Filipiak, M., Gwiazdowski, R., 2008, Effects of Propionibacterium on the Growth and Mycotoxin Production by some Species of Fusarium and Alternaria., Polish Journal of Microbiology, 3, s. 205 - 212

 

Patenty

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie homogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie heterogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

Członek Rady Wydziału Towaroznawstwa,

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych,

opiekun SKN INVENTUM,

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Zainteresowania pozanaukowe

książki, podróże


bud. B, pok. 2,
tel. 61 856 95 36
dyżur:

poniedziałek        09:30-10:30 p. 2B

wtorek                 09:00-10:00  p. 2B

e-mail: d.gwiazdowska@ue.poznan.pl