Pracownicy

dr hab. inż. Hanna Śmigielska, prof.nadzw.UEP

Profesor UE w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

·    2016  doktor habilitowany inż. nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

·    2005  doktor inż. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

·    1990  magister inżynier technologii żywności – Akademia Rolnicza  w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Doświadczenie zawodowe

          wrzesień 2018 - profesor UEP w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości (UEP)

.         grudzień 2016 - adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości (UEP)

·         kwiecień 2016 - starszy wykładowca w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości (UEP)

·         2011- marzec 2016 - adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości (UEP)

·         2006-2011- adiunkt w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych (AE obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

·         2005-2006 asystent w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych (AE w Poznaniu).

·         1990-2005 asystent w Katedrze Chemii Organicznej Instytut Towaroznawstwa (AE w Poznaniu), następnie Chemii Produktów Naturalnych, Wydział Towaroznawstwa (AE w Poznaniu).

·         1990 -1991  asystent stażysta w Katedrze Chemii Organicznej (AE w Poznaniu)

 

Prowadzone zajęcia

chemia ogólna (ćw. lab.), chemia organiczna (ćw. lab.), elementy chemii-(ćw. lab.), kierunek towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, I stopień studiów stacjonarnych, towaroznawcza ocena jakości produktów spożywczych i przemysłowych, badania zawartości mikroelementów  -seminaria inżynierskie, seminaria magisterskie- studia niestacjonarne

 

Obszar badań naukowych

Ocena możliwości wykorzystania skrobi modyfikowanych w przemyśle spożywczym do procesu wzbogacania żywności. Wytwarzanie innowacyjnych produktów o właściwościach prozdrowotnych, żywność funkcjonalna, wzbogacana. Struktura skrobi modyfikowanej i wzbogaconej mikroelementami. Ocena produktów wzbogacanych dostępnych na rynku polskim. Analiza produktów spożywczych i przemysłowych pod kontem zawartości makro i mikroelementów.

 

Najważniejsze publikacje

  1. Hanna Śmigielska Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierające wzbogaconą skrobię. Wydawnictwo UEP, Poznań 2016 , str.  295
  2. Lewandowicz, J., Le Thanh-Blicharz, J., Śmigielska, H., 2016, The effect of sodium chloride on the rheological properties of natural waxy starches, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 4 (49), s. 117-125.
  3. Śmigielska, H., 2016, Ocena możliwości zastosowania skrobi wzbogaconej jako zagęstnika do produkcji jogurtów funkcjonalnych w: D. Piasecka-Kwiatkowska, R. Cegielska-Radziejewska (red.), Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności,, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 37-45. Edytuj
  4. Lewandowicz, J., Śmigielska, H., Le Thanh-Blicharz, J., 2014, Effect of enrichment with Fe3+ and Zn2+ ions on properties of type 4 resistant starch w: A. Cholewa-Wójcik, A.Kawecka (red.),Commodity Science in Research and Practice - Innovations in product development and packaging, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, s. 43-53.
  5. Śmigielska, H., Lewandowicz, J., Le Thanh-Blicharz, J., 2013, Wpływ skrobi opornej typu RS4 na barwę i właściwości reologiczne keczupu, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2 (87), s. 137-149. Edytuj
  6. Śmigielska, H., Le Thanh-Blicharz, J., 2011, Comparison of functional properties of potato and corn starches modified by oxidization and fortified with micronutrients, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 223-234.
  7. Lubiewski, Z., Boczar, P., Błażejczyk-Majka, L., Śmigielska, H., Lewandowicz, G., 2011, Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych), Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 206, s. 251-259. Edytuj
  8. Śmigielska, H., Le Thanh-Blicharz, J., 2011, Wpływ adsorpcji soli organicznych i nieorganicznych żelaza i cynku na właściwości reologiczne skrobi modyfikowanej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 205, s. 229-238. Edytuj
  9. Śmigielska, H., Le Thanh-Blicharz, J., 2010, Research on zinc fortified potato starch and on its use in dessert production, Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Technologia Alimentaria, 9 (2), s. 217-226. Edytuj
  10. Śmigielska, H., Białas, W., Lewandowicz, G., 2008, Wpływ fortyfikacji skrobi jonami żelaza na właściwości sosów pomidorowych, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 4(17), s. 54-61. Edytuj

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

Członkowstwo w RWT, IGWT, PTT, PTTŻ,

 

Zainteresowania pozanaukowe

Lubię podróżować, interesuję się kulturą i sztuką krajów dalekiego wschodu.


bud. A, pok. 033 a,
tel. 61 856 90 22
dyżur:
wtorek                  12.15 -13.15, 030 A
czwartek              12.00 -13.00 , 030 A

e-mail: h.smigielska@ue.poznan.pl