Pracownicy

dr inż. Agnieszka Skolik

Specjalista naukowo-techniczny

Wykształcenie

2001 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

1996 - magister inżynier towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

 

Doświadczenie zawodowe

od 2016,  specjalista naukowo - techniczny, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, UEP.

2015 - 2016, specjalista do spraw administracyjnych, Dział Spraw Pracowniczych, UEP.

2013 - 2015, starszy wykładowca, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, UEP.

2002 - 2013, adiunkt, Katedra Chemii Produktów Naturalnych, AE w Poznaniu.

2001 - 2002, asystent, Katedra Chemii Produktów Naturalnych, AE w Poznaniu.

1996 - 2001, studium doktoranckie w zakresie "Kształtowania i Ochrony Jakości", Wydział Towaroznawstwa, AE w Poznaniu.

1994, asystent stażysta, Katedra Chemii Produktów Naturalnych, AE w Poznaniu.

1993, asystent stażysta, Katedra Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych, AE w Poznaniu.

 

Prowadzone zajęcia

koordynacja techniczna ćwiczeń laboratoryjnych

 

Obszar badań naukowych

Smak w analizie sensorycznej, zastosowanie metod organoleptycznych w marketingu sensorycznym, korelacja smaku i struktury związków pochodzenia roślinnego.

 

Najważniejsze publikacje

1.       Skolik, A., 2011, Smak w analizie sensorycznej, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

2.       Skolik, A., 2011, Taste evaluation of selected quinolizidine alkaloids w: Marek Szołtysik, Anna Dąbrowska (red.), New trends in food analytics, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 99-105.

3.       Skolik, A., 2011, Comparison and application of scaling methods, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 217, s. 205-210.

4.       Skolik, A., Kubiak, K., 2010, Evaluation of consumer preferences about selected alcoholic drinks, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 4(25), s. 58-65.

5.       Skolik, A., 2010, Smak w ocenie sensorycznej wybranych alkaloidów w: Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski (red.), Selected problems of food quality = Wybrane problemy jakości żywności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 159-167.

6.       Kikut-Ligaj, D., Skolik, A., Włodarczak, J., Wysocka, W., 2010, Prediction of bitter taste of some bis-quinolizidine alkaloids, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3(24), s. 103-114.

7.       Skolik, A., 2009, Prediction of the bitter taste studied by computer modeling w: Tadeusz Trziszka, Maciej Oziembłowski (red.), New Concepts in Food Evaluation : Nutraceuticals- Analyses- Consumer, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, s. 272-280.

8.       Jasiczak J., Wysocka W., Skolik A., 2005, Reason of bitter taste of lupin alkaloids, Towaroznawcze Problemy Jakości, Polish Journal of Commodity Science, nr 1(2) AE Wydział Ekonomiczny w Radomiu, Pod Red. J Żuchowskiego, s. 169-180.

9.       Skolik A., 2004, Chemoreception of bitter taste quinolizidine - piperidine alkaloids, Annals of the Polish Chemical Society, Vol 3,Part 1, s. 103-106.

10.   Jasiczak, J., Skolik, A., 2001, Komputerowe przewidywanie smaku związków organicznych na przykładzie alkaloidów łubinowych w: VISNIK 2001, KIEV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMY, Kijów, s. 252-271.

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

-  Komisja Wydziałowa  Zespołu ds. Akredytacji Wydziału Towaroznawstwa, (w latach: 2003-2005 członek), 

-  Komisja Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa, (w 2010 roku sekretarz),

-  Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, członek.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka klasyczna, rekreacyjnie: pływanie i narciarstwo, w wolnych chwilach szydełkowanie.

agnieszka.skolik@ue.poznan.pl
pok. 035, budynek A
tel. 61 856 90 12, 61 639 28 19