Pracownicy

dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2008 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, UEP

2002 – magister inżynier towaroznawca, UEP

1999 - 2002 Międzywydziałowe Studia Pedagogiczne, AEP

 

Doświadczenie zawodowe

od 2009 - Katedra Pzyrodniczych Podstaw Jakości , WT, UEP– adiunkt

2008-2009 – Katedra Biochemii i Mikrobiologii ,WT, UEP – asystent

2002 – 2008 –Wydział Towaroznawstwa AEP - doktorant

2000-2002 – Katedra Biochemii i Mikrobiologii AEP -  asystentr stażysta

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia -  lab, Towaroznawstwo, I stopień

Mikrobiologia – lab, Towaroznawstwo, I stopień

Mikrobiologiczna jakość kosmetyków – lab.,  Towaroznawstwo, II stopień

Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie –lab., Towaroznawstwo, I stopień

Elementy fizyki i metrologii –lab.,  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień

Alergeny w żywności – wykł., Towaroznawstwo, drugi stopień

Alergeny w żywności i kosmetykach – wykł., Towaroznawstwo, drugi stopień

Food allergens –wykł., Towaroznawstwo, pierwszy stopień

 

Obszar badań naukowych

Biosensory DNA przydatne w analizie produktów spożywczych i ochronie środowiska naturalnego, elektrochemiczne monitorowanie  oddziaływania związków potencjalnie genotoksycznych z DNA, elektrochemia związków biologicznie czynnych, alergeny pokarmowe, alergeny w kosmetykach mikrobiologia żywności i środowiska, oddziaływania polifenoli z bakteriami probiotycznymi

 

Najważniejsze publikacje

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Jasnowska-Małecka, J., 2011, Commercial tests for food allergen detection in food safety assurance, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 128-137.

 Jasnowska-Małecka, J., 2011, Immunodiagnostyczne testy do oznaczania składników allergennych pochodzenia roślinnego, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 196, s. 226-233.

Jasnowska-Małecka, J., 2011, Biologiczne metody wykrywania alergenów w żywności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 183, s. 100 - 120.

Jasnowska-Małecka, J., Filipiak, M., 2011, Biosensor DNA do oznaczania heterocyklicznych amin aromatycznych w żywności, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 183, s. 42-59.

Stempkowska, I., Ligaj, M., Jasnowska-Małecka, J., Langer, J., Filipiak, M., 2007, Electrochemical response of oligonucleotides on carbon paste electrode, Bioelectrochemistry, 2, s. 488-494.

Jasnowska-Małecka, J., Oczkowski, T., Filipiak, M., Ligaj, M., 2005, Wykorzystanie biosensorów w analizie żywności, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 1(2), s. 24-39.

Jasnowska-Małecka, J., Langer, J., Filipiak, M., Kecińska J., Jasnowska J., Włodarczak J., Buładowski B., 2004, Polyaniline biosensor for choline determination, Surface Science, 12, s. 140-145.

Jasnowska J., Ligaj, M., Stupnicka, B., Filipiak, M., 2004, DNA sensor for o-dianisidine, Bioelectrochemistry, 64, s. 85-90.

 

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Poznań

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 

Zainteresowania pozanaukowe

Żeglarstwo, Ogród, Parki Narodowe, birdwatching, joga


bud. B, pok. 3,
tel. 61 856 95 30
dyżur:
poniedziałek       10.30 - 11.30    pok. 3B
czwartek           13.15 - 14.15    pok.3B

e-mail: j.jasnowska@ue.poznan.pl