Pracownicy

dr inż. Katarzyna Marchwińska

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2017 – doktor nauk ekonomicznych z zakresu Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2012 – magister Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2011 – inżynier Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe

2018 – obecnie - adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2017 - 2018 - asystent w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2012 – 2017 - doktorantka stacjonarna w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia (lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologia (lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologiczna Jakość Kosmetyków (lab.), Towaroznawstwo, studia drugiego stopnia

Metody Kontroli Zagrożeń Mikrobiologicznych w Przemyśle (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok III, studia pierwszego stopnia

Elementy Fizyki i Metrologii (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok I, studia pierwszego stopnia

Life Science (lab., wyk.), Product & Process Management, rok II, studia pierwszego stopnia

 

Obszar badań naukowych

probiotyczne właściwości bakterii fermentacji mlekowej; projektowanie produktów spożywczych, kosmetycznych i przeznaczonych dla zwierząt; stymulacja i/lub hamowanie wzrostu mikroorganizmów przez związki bioaktywne; biologiczne czynniki ochrony roślin; dekontaminacja mikotoksyn fuzaryjnych z żywności i pasz z wykorzystaniem mikroorganizmów i olejków eterycznych; poszukiwanie nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych i antybiofilmowych; metody biologii molekularnej w wykrywaniu i identyfikacji mikroorganizmów

 

Najważniejsze publikacje

Niemczak, M., Kaczmarek, D., Klejdysz, T., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Pernak, J., 2018, Ionic liquids derived from vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management , ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Szutowska, J., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2018, Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku / Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 58 (4).

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2018, Antibiofilm activity of commercial water solutions containing copper, silver and gold nanoparticles, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (56), s. 109-117.

Marchwińska, K., Michocka, K., 2017, The antimicrobial properties of selected oils used as cosmetics compounds., Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (7), s. 35-44.

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11.

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Gwiazdowski, R., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., 2015, Wpływ wybranych bakterii fermentacji mlekowej na wzrost patogenów występujących w uprawie rzepaku, Progress in Plant Protection, 55 (4), s. 446-451.

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Michocka, K., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., 2014, Antibacterial activity of selected surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2 (39), s. 142-149.

Kluczyńska, K., 2013, Antagonistyczne oddziaływanie izolatów bakterii fermentacji mlekowej ze środowiska naturalnego wobec toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12, s. 40-49.

Gwiazdowski, R., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2013, Fungistatyczna aktywność bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z kiszonek, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 53 (3), s. 505-509.

Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., Napierała, M., 2013, Antimicrobial activity of essential oils against pathogenic and cosmetic spoilage microorganisms, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (36), s. 133-143.

 

Patenty

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie homogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie heterogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

  

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Towaroznawstwa

Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa dla kandydatów na studia stacjonarne

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Zainteresowania pozanaukowe

kulinaria, dietetyka i aktywność fizyczna, mikroorganizmy i ich oddziaływanie, rysunek i malarstwo


 


bud B, pok. 1
tel. 61 856 95 31
dyżur:

środa             10.30 - 11.30,  p. 1Be-mail: katarzyna.marchwinska@ue.poznan.pl