Pracownicy

dr inż. Katarzyna Mikołajczyk-Bator

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2007, doktor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

2002, magister inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ochrona środowiska, Specjalność: Biotechnologia środowiskowa


Studia podyplomowe i kursy

2014 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii -analityka chemiczna

2014 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii -metrologia chemiczna

2007 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny- Kurs Przygotowania Pedagogicznego

2004 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - Kurs Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej HPLC

 

Doświadczenie zawodowe

  • 2012-obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Przyrodniczych Podstaw w Jakości, adiunkt
  • 2007-2012: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, asystent

 

Prowadzone zajęcia

Chemia ogólna, chemia organiczna, elementy chemii, (ćw., lab.), kierunek Towaroznawstwo, stopień studiów I.

 

Obszar badań naukowych

Ekstrakcja, izolacja i analiza metabolitów wtórnych roślin.

Wykorzystywanie łączonych technik chromatograficznych jako metod izolacji i identyfikacji naturalnych substancji roślinnych (saponin triterpenowych, barwników).

Oznaczanie zdolności antyoksydacyjnej wyizolowanych mieszanin i rozdzielonych metabolitów wtórnych roślin.

 

Najważniejsze publikacje

1.      Mikołajczyk-Bator K., Błaszczyk A., Czyżniejewski M., Kachlicki P. Characterization and identification of triterpene saponins in the roots of red beets (Beta vulgaris L.) using two HPLC-MS systems. Food Chemistry, 2016, 979-990.

2.      Mikołajczyk-Bator K., Błaszczyk A., Czyżniejewski M., Kachlicki P. Identification of saponins from sugar beet (Beta vulgaris) by low and high-resolution HPLC-MS/MS. Journal of Chromatography B, 1029 (2016) 36-47.

3.      K. Mikołajczyk-Bator, D. Kikut-Ligaj. Triterpene saponins as bittercomponents of red beetroot. Żywność Nauka Technologia Jakość. 2016, 1 (104), 128 – 141.

4.      Mikołajczyk-Bator K., Zawartość barwników betalainowych, zdolność antyoksydacyjna oraz cechy sensoryczne świeżych, pasteryzowanych i przechowywanych soków z buraka ćwikłowego. J. Le Thanh-Blicharz, G. Lewandowicz (red.), Bioprodukty - pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Monografia naukowa - praca zbiorowa, 2016, 21-29, ISBN: 978-83-7160-835-3.

5.      Mikołajczyk-Bator K., Czyżniejewski M.Triterpene saponins of red beet (Beta vulgaris L.) as a source of compounds with antioxidant capacity. Przemysł Chemiczny, 95/11 (2016), 1000-10004, DOI: 10.15199/62.2016.1.XX.

6.      Mikołajczyk-Bator K., Pawlak S. The effect of thermal treatment on antioxidant capacity and pigment contents in separated betalain fractions.Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria, 2016, 15(3) 2016, s. 257–265, pISSN 1644-0730 eISSN 1889-9594 DOI: 10.17306/J.AFS.2016.3.25.

7.      Mikołajczyk-Bator K.,  Czapski J.  The effect of pH on changes in antioxidant capacity and the content of betalain pigments during the heating of a solution of red beet betalains. Polish Journal of Food And Nutrition Sciences, 2017, Vol. 67, No. 2, DOI: 10.1515/pjfns-2016-0012.

8.      Gościnna K., Czapski J., Mikołajczyk-Bator K., Kidoń M. Content betalain pigments, nitrates and antioxidant capacity of beetroot juices depending on cultivars and the size of beetroot roots. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 85-90.

9.      Czapski J., Mikołajczyk K., Kaczmarek M., Relationship Between Antioxidant Capacity of Red Beet Juice and Contents of its Betalain Pigments. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2009, Vol. 59, No. 2, pp. 119-122.

10.  Kujawska M., Ignatowicz E., Murias M., Ewertowska M., Mikołajczyk K., Jodynis-Liebert J., Protective Effect of Red Beetroot against Carbon Tetrachloride- and N-Nitrosodiethylamine – Induced Oxidative Stress in Rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, 57 (6), 2570-2575.

 

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

Członkowstwo w RW, komisjach uczelnianych: Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa dla kandydatów na studia niestacjonarne, 2014-2016 oraz  Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa dla kandydatów  na studia stacjonarne 2014-2016, członek PTTŻ.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Podróże, fitness, fotografia, dietetyka


bud. A, pok. 030 A,
tel. 61 856 90 22
dyżur: 
poniedziałek          07.10 - 08.10 p. 030A
czwartek                11.00 - 12.00 p. 030A


        
e-mail: katarzyna.mikolajczyk-bator@ue.poznan.pl