Pracownicy

dr inż. Krzysztof Juś

Asystent w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2018 - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie Towaroznawstwo, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2013 – magister Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2012 – inżynier Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe 

2018 - obecnie - asystent w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

2013 - 2018 - doktorant stacjonarny w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia (lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologia (lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologiczna Jakość Kosmetyków (lab.), Towaroznawstwo, studia drugiego stopnia

Metody Kontroli Zagrożeń Mikrobiologicznych w Przemyśle (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok III, studia pierwszego stopnia

Elementy Fizyki i Metrologii (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok I, studia pierwszego stopnia

 

Obszar badań naukowych  

fungistatyczne właściwości bakterii fermentacji mlekowej; projektowanie produktów spożywczych, kosmetycznych i przeznaczonych dla zwierząt; stymulacja i/lub hamowanie wzrostu mikroorganizmów przez związki bioaktywne; biologiczne czynniki ochrony roślin; dekontaminacja mykotoksyn fuzaryjnych z żywności i pasz z wykorzystaniem mikroorganizmów i olejków eterycznych; poszukiwanie nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych i antybiofilmowych; metody biologii molekularnej w wykrywaniu i identyfikacji mikroorganizmów

 

Najważniejsze publikacje

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Szutowska, J., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2018, Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku / Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 58 (4). 

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2018, Antibiofilm activity of commercial water solutions containing copper, silver and gold nanoparticles, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (56), s. 109-117. 

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Marchwińska, K., Juś, K., Szutowska, J., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2018, Właściwości fungistatyczne olejków eterycznych wobec wybranych patogenów rzepaku / Fungistatic activity of essential oils towards selected oilseed rape pathogens, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 58 (4). 

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2018, Antibiofilm activity of commercial water solutions containing copper, silver and gold nanoparticles, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (56), s. 109-117. 

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11 

Juś, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., 2016, Wykorzystanie bakterii glebowych z rodzaju Brevibacillus do dekontaminacji zearalenonu, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 6, s. 27-39. 

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901. 

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Juś, K., Waśkiewicz, A., 2015, Ocena możliwości usuwania zearalenonu przez bakterie glebowe z rodzaju Rhodococcus, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 55(2), s. 237-241 

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Juś, K., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2013, Wstępna charakterystyka fungistatycznych metabolitów wytwarzanych przez Paenibacillus sp., Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 53 (3), s. 533-537. 

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Zainteresowania pozanaukowe  

muzyka, film, siatkówka, sporty rekreacyjne

bud B, pok. 1
tel: 61 856 95 31
dyżur:
poniedziałek       12:00-13:00 p. 1B
środa                  09:00-10:00 p. 1B

e-mail: krzysztof.jus@ue.poznan.pl