W dniach 19-22 czerwca 2017 r. w Dolsku pod Poznaniem odbyła się międzynarodowa konferencja pt: "14th International Commodity Science Conference (IComSC)". W konferencji wzięli udział prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. dr hab. Henryk Szymusiak, dr hab. inż.Daria Wieczorek, dr hab. Katarzyna Wybieralska, dr inż. Anna Cieczyńska, dr inż. Katarzyna Michocka, dr inż Paulina Malinowska, dr inż. Katarzyna Włodarska, dr Iga Rybicka, dr Dobrawa Kwaśniewska, dr inż. Justyna Kiewlicz,  dr inż. Krzysztof Wójcicki oraz mgr Barbara Kamczycka, prezentując wyniki swoich badań naukowych w formie posteru. 

Ponadto plakat pt: "Mid-Infrared Spectroscopy Coupled With Chemometrics as a Tool For Quality Analysis of Roasted Coffee", którego autorami byli dr inż. Krzysztof Wójcicki, Szymon Sobecki i dr Katarzyna Pawlak-Lemańska otrzymał wyróżnienie w sekcji Food Quality and Safety.