Miło nam poinformować,  że doktorantka naszej katedry pani mgr Sylwia Nowak (studentka niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa) przedstawiła wyniki swoich badań  empirycznych wygłaszając referat pt. "Efekty miejscowej terapii łuszczycy po zastosowaniu preparatu z Kalanchoe daigremontiana" podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Mała Wielka Nauka", która odbyła się  w Łodzi w dniach 10-11 grudnia 2015 r. Prezentacja ta otrzyma a nagrodę  za najlepszą  pracę  zaprezentowaną  w sekcji "Biotechnologia i nauki medyczne" podczaj tej konferencji.